ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 17.29 น. โดย คุณ ฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์

ผู้เข้าชม 385 ท่าน