ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อยสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 09.30 น. โดย คุณ ฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์

ผู้เข้าชม 405 ท่าน