ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 


นายอิทธิพล สมัตถะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ส้มป่อย
 


-ว่าง-
รองนายก อบต.ส้มป่อย


-ว่าง-
รองนายก อบต.ส้มป่อย
 


-ว่าง-
เลขานุการนายก อบต.ส้มป่อย